Nominacija: Metų moksleivis
Vardas, pavardė: Simas Bijeikis
Gimimo data: 1997-12-30
Mokykla: Joniškio „Aušros“ gimnazija
  • Manau, Simas Bijeikis yra vertas tapti metų moksleiviu, nes turi daug pasiekimų mokslo srityje, kurie reikšmingi rajono ir Lietuvos mastu. Svarbu tai, kad jis geba suprasti įvairias disciplinas: kalbas, tiksliuosius ar realiuosius mokslus. Simas moka mokytis, o tai įrodinėjo visus metus: pareigingai atlikdamas namų darbus, atsakingai ruošdamasis svarbiems konkursams ar atsiskaitymams. Žavi tai, jog gerai besimokydamas Simas išlieka atviras, draugiškas, paslaugus, turintis įvairių hobių. Taigi dėl visų šių savybių siūlau visiems, kas dar dvejoja, balsuoti už Simą Bijeikį kaip geriausią metų mokinį.

  • Simas yra visada padedantis vaikinas, kadangi iškilus problemai ar klausimui dėl mokslo, padės bei patars. Taip pat malonus, nes niekada neatsisakys padėti, kai reikės pagalbos, neapkalbinės bei neskleis „pletkų“. Na, žinoma, ir protingas – tai puikiai matosi iš jo pažymių ir bendro sugebėjimo bendrauti įvairiomis temomis.

  • Trumpai tariant, Simas dažnai padeda, yra paslaugus, geraširdis. Jei ko reikia, neatsisakys pamokyti, paaiškinti.

  • Simą Bijeikį aš pažįstų nuo pirmos klasės. Jau tuomet jis išsiskyrė neeiliniu mąstymu ir sugebėjimais – būdavo pirmūnas. Niekada neatsisakydavo dalyvauti olimpiadose, kuriose pademonstruodavo savo genialius sugebėjimus. Taip pat rodydavo iniciatyvą, bei įkvėpdavo kitus. Jis niekuomet neatsukdavo nugaros kitam ir stengėsi visiems padėti. Per visus dvylika metų mokymosi kartu, Simas ne tik išliko ištikimas savo draugams, bet ir patobulėjo akademiškai pralenkdamas savo bendraamžius, nepalikdamas lygių sau. Iš tiesų džiaugiuosi, kad turiu tokį draugą, kuris paskatino, ne tik mane, bet ir aplinkinius siekti aukščiau ir nepasiduoti, todėl manau, kad jis tikrai nusipelnė laimėti metų moksleivio apdovanojimą.

  • Simas – draugiškas, mandagus bei sumanus klasiokas. Jo entuziazmas mokslui padeda kitiems klasiokams mokytis. Dažnai klasės draugai lygiuojasi į Simą, nes tai stropus ir sumanus žmogus.

  • Simas yra puikus, pavyzdingas mokinys. Visada susikaupęs, turintis naujų idėjų ir pasiūlymų, galintis padėti ir patarti visais klausimais. Tačiau geriausiai jį apibūdina ne žodžiai, o darbai.

    Simo draugai