Nominacija: Metų savanoris
Vardas, pavardė: Lukas Svirplys
Gimimo data: 1998-08-29
Mokykla: Joniškio „Aušros“ gimnazija
Nuveikti darbai, pasiekimai, už kuriuos gali būti skirtas apdovanojimas:
Luko veikla prasidėjo dar Gataučių Marcės Katiliūtės mokykloje. Aktyviai įsitraukė į mokyklos gyvenimą: buvo teatro grupės narys (spektakliai ne tik vietinėje bendruomenėje, bet ir Lietuvoje, Kalėdinės popietės ir kt.), dalyvavo mokinių savivaldos veikloje – rūpinosi mokyklos mokinių gerove, tapę savivaldos pirmininku, įsitraukė į Lietuvos moksleivių sąjungos veiklą (toliau LMS) – dalyvaudavo vadovų klubuose, organizuotose renginiuose), prisidėjo prie mokyklos laikraščio „Gataučiukas“ leidimo, vėliau tapo šio laikraščio redaktorius.
Pradėjęs mokytis Joniškio „Aušros“ gimnazijoje tapo Seimelio nariu, veda mokyklos renginius (mokytojų diena, paskutinio skambučio šventė, „Dainuoju Lietuvai“ ir kt.).
Taip pat Lukas yra LMS Joniškio MSIC savanoris. „Karjeros savaitė“, „Aitvarų šventė“, „Neformalkė“ (neformalus renginys su Joniškio rajono savivaldomis), „Joniškis juda“, protmūšiai („Mūsų istorijos puslapiais“ ir kt.), orientacinės varžybos, „Savaitė be patyčių“, Regioninė konferencija, „Karjeros diena“ –  tai tik keletas veiklų, renginių prie kurių Lukui teko prisidėti.
Lukas yra vienas iš tų „istorijos liudytojų“, kurie Atvirą jaunimo centrą matė nuo tuščių, apleistų patalpų iki pat dabar, kadangi Lukas yra aktyvus Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centro savanoris. Po pamokų keliaudavo į JAJC kurti ne tik „interjerą“, bet ir pirmąsias veiklas. Po sėkmingo starto – JACJ atidarymo, nebuvo laiko atsikvėpti – Kalėdinė popietė, Šokių diena, Jaunųjų policijos rėmėjų sąskrydis, tarptautinė stovykla (savanoris) „Active youth – healthy life“, prisidėjimas prie Joniškio miesto šventės, organizacijų sąskrydis (savanoris) „Indigo – 2016“, „BeActive“ Palangoje, pirmasis JAJC gimtadienis, filmuko „Ką žinote apie korupciją“ pristatymas Joniškio rajono savivaldybėje, projektas su Ukraina „No freedom to create“, dalyvavauta protmūšyje „Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti“, bendradarbiavimas renginyje „Dauno sindromo diena“ ir dauguma kitų mažesnių ar didesnių veiklų, renginių, susitikimų ir nuveiktų darbų.
Lukas ir Jaunimo kultūros klubo „ETC“ narys. Veikla šioje organizacijoje dar labiau priartino prie Joniškio miesto renginių – miesto eglės įžiebimo šventė, Vasario 16 – osios minėjimas prie „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo“ pamiklo, Užgavėnės ir kt.
Ir dabar Lukas, nors ir yra dvyliktokas, o ne už kalnų egzaminai, jis vis dar yra aktyvus: yra vienas iš mokykloje veikiančio radijo įkūrėjų, Atvirame jaunimo centre jau strateguoja planus apie artėjančias vasaros veiklas, veda renginius, prisideda prie renginio „Muziejų naktys“ organizavimo.
Lukas yra itin aktyvus ir pozityvus moksleivis, kuris niekuomet neatsisako dalyvauti įvairiose veiklose.