Nominacija: Metų savanoris
Vardas, pavardė: Greta Giedraitytė
Gimimo data: 1998-06-08
Mokykla: Joniškio „Aušros“ gimnazija
  • Greta – labai judrus, aktyvus, linksmas žmogus. Jos pilna visur. Tikriausiai maža tokių renginių, kuriuos Greta praleistų. Ji ne tik veda renginius, bet vienaip ar kitaip prie jų prisideda, būna jų dalimi. Nors Greta labai užimta, ji visada ras laiko savo draugams. Visada padės kuo tik galės, išties pagalbos ranką, paskambins, pasiteiraus kaip sekasi. Taigi, Greta padedanti ir įdomi, nuolat ieškanti naujovių ir mėgstanti laisvalaikį su draugais žirgų apsuptyje.

  • Su Greta dirbau Lietuvos mokinių parlamente, Šiaulių regione, pasižymi ji nepaprasta charizma, draugiškumu ir trykštančiu entuziazmu. Ji tarsi būdavo komandos „ugnelė“, kuri savo šypsena ir optimizmu uždegdavo visus bendram tikslui. Beje, visada atsirasdavo laiku ir vietoje, kai to labiausiai reikėdavo. Būdavo pasiruošusi atlikti sudėtingiausias, daug pastangų reikalaujančias užduotis. Greta visada domėdavosi komandos reikalais, puikiai prisidėdavo prie darbų organizavimo ir įgyvendinimo. Daug ir protingai diskutuodavo įvairiausiomis temomis, įvertindama ir neigiamus, ir teigiamus bruožus. Ji sumani ir labai geranoriška komandos draugams.

  • Vos tik atėjus man į LMS organizaciją, Joniškio skyrių iš karto pastebėjau savanorę Gretą. Išsiskyrė ji savo organizuotumu, įžvalgomis, charakteriu, sugebėjimais ir požiūriu. Tai vienas iš tų žmonių, kurie mūsų skyrių vedė tik į priekį ir „uždegdavo“ naujus narius savanorystės ir organizacijos ugnimi. Ji buvo tarsi mokytoja, iš kurios galėjai labai daug mokytis. Jos buvo visur, ne tik mūsų skyriaus renginiuose, veiklose, susirinkimuose, bet ir visoje Lietuvoje – Greta buvo mokymų vadovė. O tai pasako labai daug, nes tik žmogus sukaupęs savanorystės patirtį ir žinias gali dalintis su kitais. Gretai šis apdovanojimas tarsi būtų paskatinimas toliau savanoriauti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.

  • Prisimenu, kaip kartą organizavom Žagarės Sg. Labai trūkom žmonių ir sako kolegos, kad va, mes žinom žmogų, kuris sumanus ir visada prisijungia prie visko 110%, Sg buvo ne išimtis. Vos pasiūlę Gretai būti personalo narė, ji kaip mat sutiko ir būdama labai iniciatyvi atliko visas jai palieptas užduotis su didžiuliu užsidegimu. Tokia ją žino „Gniūžtiečiai“ – profesionali, paslaugi, mandagi, atsakinga ir sumani.

  • Greta yra tikras gyvasis sidabras – nenuilstanti vietoje, turinti daugybę naujų idėjų, visada pasiruošusi padėti. Greta ypač aktyviai pasireiškė savanoriaudama LMS’e bei mokyklos mokinių savivaldoje. Būdama LMS’o savanore ir Mokinių seimelio nare ji buvo tikra komandos siela – užvedanti kitus, išklausanti kitokią nuomonę ir atsakinga. Todėl manau, kad Greta yra tikrai verta šio apdovanojimo.

  • Greta viena iš aktyviausių draugių. Abi priklausome JRT. Apie Greta galiu pasakyti, kad ji tikrai atsakinga, visada rimtai žiūri į jai užduodamus darbus. Greta stengiasi nepraleisti susirinkimų, kartais į juos ateina sirguliuodama. Nuo pat pirmų posėdžių galiu pasakyti, kad jai tikrai nenusispjaut į jos pareigas, į jas žiūri rimtai, atsakingai. Aktyviai reiškia savo nuomonę, stengiasi pasisakyti.

  • Gretą pažįstų nuo pirmos klasės. Kaip klasiokas galiu teigti, kad ji komunikabili, draugiška, siekianti savo užsibrėžto tikslo, veikli, visada padedanti. Klasėje ji išsiskyria ne tik savo aktyvumu, bet ir savo tvirtos nuomonės turėjimu. Tai pozytivus ir gebantis daug ką pakeisti žmogus.

  • Mūsų su Greta keliai susikirto daug kartų.. Pirmoji mūsų pažintis buvo Lietuvos moksleivių sąjungoje, tačiau čia padėjus stiprius draugystės pamatus vėl susitikom bažnytiniam chore. Tuomet pasirįžom kartu eiti į piligriminį žygį. Tai yra geriausias draugystes išbandymas, nes eiti iš ties nebuvo lengva, nori nenori parodai tikrąją save, tiek iš gerosios, tiek iš blogosios pusės. Po šio žygio tapo aišku, su Greta – ir per ugnį ir per vandenį, niekur nebaisu. Ji be galo nuoširdi, pozytivi, dėl to ji sugeba aplink save suburti daug nuostabių žmonių. Ji talentinga, spontaniška ir be galo charizmatiška. Iš jos gali pasikrauti energijos, pasisemti idėjų ir drąsiai leistis į visas avantiūras!

    Gretos draugai